Distansutbildning August läser hela årskurs åtta via Sofia Distans.

www.sofiadistans.nu