Välkommen Ottos 1:aOtto kommer att läsa årskurs 1 enligt svensk läroplan/kursplan. 


Läroplan och kursplaner för grundskolan kan du se HÄR


För att förenkla dagarna kommer Otto ha samma schema varje dag och det kommer att se ut så här;


Högläsning och egen läsning på digital lästjänst. 


Arbeta med 2 huvudsidor i matematik.

Vi använder oss av Favoritmatematik, men också mycket huvudräkning och räkning med praktiska material som vi hittar på stranden eller i skogen.


Tema. Varje dag kommer vi att ha ett kort temapass likt grej of the day. Det kommer främst att beröra ämnen som vi möter i vårt resande, på den ort vi är eller den ort vi ska till.


Engelska ord/Svenska läsa och arbeta med Alfabetet. Serien "Pick a colour" på svt fungerar som en bra grund för engelskan.


Idrott och lunch. Idrottsaktiviteterna kommer att bestå av främst simning, styrketräning och långa promenader.

ÄMNEN

TEMA

Tema:

Årstider, naturväxlingar, månader.


Eftersom vi är ute på resa så blir det ju även en hel del geografi och samhällskunskap.

ENGELSKA

Ser på serien 

UR play  "Pick a colour"

BILD

Vi arbetar med att berätta i bilder och göra teckningar inspirerade av det vi ser.

MATTE

Vi följer läroplanen för år ett och lägger fokus på siffror och tal 0-20, huvudräkning, klockan och geometriska former.

SVENSKA

Lästjänster:

Polyglutt


Vi arbetar oss igenom alfabetet och tränar på att skriva.


En serie som är strålande för att lära och öva sig på att skriva och berätta sagor är SVT Sagomattan.

NO

Med tanke på att vi promenerar mycket och är ute i naturen så kommer lektionerna av sig själv. Vi pratar om djur, växter, naturväxlingar och klimat.